SELIA ROZE DEKLARON SE KA GATI PROJEKTET DHE INSTRUMENTET E NEVOJSHME PËR TE LUFTUAR KËTË FENOMEN