Sot në takimin përmbyllës së fushatës, me praninë e kryeministrit z. Edi Rama. Faleminderit shumë!