Bashkia e hapur, domosdoshmëria e komunikimit me qytetarët shpjeguar në 60 sekonda.