KAS vendosi që të hapë 5 kutitë e votimit për të cilat pala ankuese ka sjellë prova në lidhje kutitë e votimit për këshilltarë, për këshillin bashkiakë të Bashkisë së Pukës.

Hapja e këtyre kutive të votimit do hapen në atë sallë dhe nis puna në orën 16:30 në KQZ. Pezullohet seanca deri në mbërritjen e kutive.