Ndërgjegjësi i komunitetit nga katastrofat natyrore është projekti që u prezantua nga qendra e informacionit Aarhus, financuar nga prezanca e OSBE në Shqipëri.Përfaqësuesit e prefekturës dhe bashkisë Shkodër shprehën mbështetjen e tyre.

Në fund të takimit konsultativ për ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me katastrofat dy prioritetet kryesore që dalën janë sensibilizimi në shkolla dhe tek fermerët si dy prej pjesëve më të rëndësishme dhe që kanë ndikim të drejtpërdrejtë.