14:41 – KËSHILLI BASHKIAK, DISKUTOHET NDIHMA EKONOMIKE

14:43- KËSHILLI BASHKIAK ,DISKUTOHET INVESTIMI PER ARKIVEN

14:48 – KËSHILLI BASHKIAK , MIRATOHEN 8 PIKA TE RENDIT TE DITES

15:05 – KËSHILLI BASHKIAK , DISKUTOHET MARREVESHJA E STADIUMIT