NE MALESIN E MADHE JANE NUMERUAR 12 QV DERI TANI .QV 005 MALESI E MADHE , MARINAJ 54 VOTA KOKAJ 79

QV 006 MALESI E MADHE , MARINAJ 63  VOTA KOKAJ 107 
QV 007 MALESI E MADHE , MARINAJ 94   VOTA KOKAJ 94
QV 008 MALESI E MADHE , MARINAJ 199   VOTA KOKAJ 224