Noti është një nga sportet më të dashura të fëmijëve, kryesisht atyre që jetojnë në Shirokë dhe Zogaj por jo vetëm. Në kuadër të aktviteteve të zhvilluara në ditët e liqenit, u organizua një nga kampionatet e dashura për fëmijët, ai I notit.

Disa prej tyre edhe fitues të garave shpjegojnë se çfarë I tërheq më shumë te noti dhe nëse do të vazhdojnë ta ushtrojnë sërish.Kolë Shiroka, trajner I ekipit të Vllaznisë në not thotë se gara të tilla duhet të organizohen më shpesh.

Ndërkohë, në Shirokë u zhvilluan edhe gara të tjera, si ajo e kanotazhit që sërish pati një interes të madh të fëmijëve.

https://youtu.be/gX2d4zzXJiw