Shqipëria voton sot për zgjedhjen e drejtuesve të rinj të pushtetit vendor në 61 bashkitë e vendit. Për shkak të probleme me pajisjet PEI të identifikimit elektronik, kreu i KQZ-së Ilirjan Celibashi firmosi urdhrin për vijimin e procesit me identifikim manual.

Deri në orën 12:00 pjesëmarrja sipas KQZ-së ishte 18.94%.

Pjesemarrja 12