Në Bashkinë Vau Dea Projekti ‘ËOMEN – Ëomen Of the Mountains Empoëerment Netëork’ financuar nga Komisioni European Shqiperi nen instrumentin EIDHR, implementuar nga RTM, Qendra Gruas ‘Hapa te Lehte’ dhe Fondacioni per Partneritet dhe Zhvillim, kane hapur Fazen e Dyte per THIRRJE per PROPOZIME per Bashkine e Vau te Dejes, Puke dhe Fushe-Arrez.

Gjate prezantimit te ketij projekti jane evidentuar edhe disa prej pikave te rendesishme qe duhen pasur parasysh per tu bere pjese e perfitimit te ketyre granteve. Kjo eshte faza e dyte e ketij projekti, projekt ky i cili është nje mundesi per grate sipermarrese qe te jene pjese e financimit te projekteve te tyre te cilat financohet per nje vit .