Në mes grave dhe vajzave të Bashkisë së Shkodrës, sot në Njësinë Administrative Postribë kryetarja e bashkisë Voltana Ademi ka vijuar bashkëbisedimin e hapur për propozimet konkrete për buxhetin e Bashkisë nga vajzat dhe gratë.

Çdo takim merr vlera të reja, propozime konkrete dhe prioritete që patjetër do të parashikohen edhe në buxhetin e bashkisë Shkodër, theksoi Ademi.

Ky është takimi i katërt mes 10 takimeve që janë parashikuar të realizohen me gratë e vajzat në lidhje me propozimet e tyre për buxhetin e bashkisë