Pas ngritjes se shqetesimit ne Star Plus sa i takon ndertimit te kopeshtit te ri “Beselidhja” ne Lezhe dhe godines se pa pershtatshme ne te cilen jane akomoduar vogelushet e ketij kopeshti, eshte aprovuar fondi per nisjen e punimeve, dhe merr jete ndertimi i kopeshtit te ri.

Pas disa ngerceve me ne fund eshte gjetur zgjidhja per ndertimin e ketij kopeshti , punimet e te ciles kishin mbetur ne fazen fillestare, prej disa vitesh.

Ministria e Arsimit ka alokuar fondin e nevojshem per perfundimin e ketij objekti dhe prej disa ditesh kanë rinisur punimet.Drejtori i DAR Lezhe Bardhok Pulaj, thote se kopeshti i ri do te jete gati deri ne muajin qershor 2019 dhe keshtu merr fund nje problematike mjaft e madhe per Lezhen.

Per shkak te mungeses se fondeve punimet per ndertimin e kopeshtit “Beselidhja” u nderprene ne vitin 2014. Nderkohe rreth 200 vogelush jane te akomoduar ne katin e trete te nje konviktit, ku mungon hapesira dhe ne kushte jane skandaloze.