Një Workshop me temë: “Përfshirja dhe angazhimi i djemve, kusht për promovimin e barazizë gjinore” u organizua këtë të marte në qytetin e Shkodrës.

Takimi organizohej nga Zyra për Djem dhe Burra në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore.

Suad Arilla, koordinator i Zyrës për Djem dhe Burra, thotë se qëllimi është rritja e sensibilizimit tek të rinjtë për barazinë gjinore, ndërkohë që mbi 100 raste të dënoncimit të dhunës.

Në këtë takim merrnin pjesë të rinj të qytetit të Shkodrës.