Teksa nënshkodra përballet me permbytje masive emisioni Tonight ne ekranin e Star Plus eshte perqendruar pikerisht tek kjo teme.

Permes nje paneli me perfaqesues te pushtetit vendore dhe specialist te fushes, eshte diskutuar situate e permbytjeve por edhe rreziku qe i kanoset Shkodres nga hapja e portave te hidrocentraleve, por edhe zgjidhjet efektive qe situate te tilla te mos perseriten.

Te ftuarit kane diskutuar rreth kesaj problematike por edhe duke vene theksin tek menaxhimi i duhur i kaskades se lumit Drin, duke kerkuar te gjithe njezeri qe te shpallet gjendja e emergjences ne menyre qe banoret te demshperblehen per demet kolosale te shkaktuara.