Në vazhden e aktiviteteve te 16 Diteve të e Aktivizimit “Gruaja tek Gruaja” dhe Zyra per Djem dhe Burra bashkë me Intelektualët e Rinj Shpresë në qytetin e Shkodrës organizuan forumin rinor me teme “Barazia gjinore eshte nje e drejte njerezore”

Ky forum kishte si fokus trajtimet e ceshtjeve te barazise gjinore , nderhyrjet ne parandalimin e tyre si dhe rolin e femres ne familje dhe shoqeri

Këto 16 ditët të aktivizimit do të shërbejnë si nje sensibilizim te metejshem e sidomos ne zonat periferike ndersa partner i rendesishem është edhe mbeshtetja e bashkise Shkoder.