Data 1 shkurt e vendosur nga Qeveria Shqiptare si afati I fundit ku qytetaret mund te lidhin kontrata te reja pa asnje penalitetet me ndermarrjet e ujesjellesit, ka sjelle dyndje te qytetareve ne sportelet e ujesjellesit ne Shkoder. Megjithate pavaresisht radheve ato shprehen se sherbimi eshte tejet korrekt dhe jane vete ato te cilet krijojne radhe per shkak se I kane lene per momentet e fundit.

Qe nga 1 shkurti e ne vazhdim ndaj debitoreve te ujit te pishem do te kete penalitete, nderkohe qe te gjithe qytetaret tashme kane nxitur per te nenshkruar edhe marreveshje me ujesjellesat ne menyre qe te mos penalizohen ne kuader edhe te aksionit kombetar te ndermarre nga qeveria shqiptare