Megjithese gjate vitit 2016 eshte shenuar nje rritje per sa i perket mbledhjes se taksave dhe tarifave nga Bashia Shkoder perseri nje numer I konsiderueshem biznesesh, kryesisht te vegjel vijojnë te rezultojne debitore.

Sipas drejtorit te Zyres se te Ardhurave prane ketij institucioni Blendi gjylbegaj aktualisht numerohen 450 biznese te vogla dhe 100 biznese te medha qe nuk kane shlyer taksat vendore. Sipas Gjylbegajt, per te gjithe bizneset debitore pas paralajmerimeve do te merren masa ndeshkimore. Bashkia Shkoder disa here iu ka vendosur afate bizneseve debitore per shlyerjen e tarifave dhe taksave por perseri keta te fundit vijojne te mos i pergjigjen pozitivisht.

Megjithate per sa i perket vitit 2016 zyra e tatim taksave ka shenuar rezultate te kenaqshme ne mbledhjen e taksave dhe tarifave, madje per disa prej taksave ka pasur edhe tejkalim te planit.