Kur pritet që me 1 qershor të dorëzohen çelësat e banesaved sociale të ndërtuara nga bashkia Shkodër, familjet e strehuara në konviktin e shkollës “Arben Broci” nuk janë ende të qartë me mënyrën e aplikimit për t’u strehuar në këto banesa apo edhe për qeranë që do të paguajnë çdo muaj. Ata janë njohur vetëm me vlerën e qerasë për shtëpitë 1+1 dhe 2+1 dhe shtojnë se janë kundër këtij vendimi pasi nuk kanë të ardhura të mjaftueshme për të mbuluar një tjetër shpenzim.

Një përfaqësi e familjeve të strehuara në konviktin e shkollës “Arben Broci” kanë kërkuar dje informacion për formën se si do të shpërngulen në banesat e reja sociale, datën por edhe vlerën që do të paguajnë çdo muaj, por nuk I është dhënë asnjë informacion që mund t’I ndihmonte.

Ata kërkojnë nga bashkia Shkodër që shpërngulja në banesat e reja të mos shtyhet për një periudhë tjetër, pasi kushtet në të cilat jetojnë çdo ditë janë të vështira për secilin prej tyre.