Drejtoria Rajonale e Bujqesise prezanton projektin “SARED” per mbeshtetjen e fermereve.

Projekti “SARED” eshte nje program i perbashket gjermano-danez.Qellimi i ketij projekti eshte mbeshtetja per bujqesine dhe zhvillimin ekonomik te zonave rurale te defavorizuara ne Shqiperi.