Rradhën tani e ka rruga e Dukagjinit, për t’i dhënë vëmendjen dhe zhvillimin që i takon!