Në sallën e konferencave të Bibliotekës Shkencore Universitare, po mbahet  një prezantim i rezultateve të së parës shkollë verore rajonale për biodiversitetin (RSSB) rreth vlerave ekonomike të shërbimeve të ekosistemit të liqenit.