PO PUNOHET NË KRJIMIN I THEMELEVE TË TRIBUNËS ANËSORE SI DHE HEQJEN E TAPETIT TË BLERTË