FA, per daten 27 mars kane angazhuar 97 efektive, 21 mjete dhe 5 motobarka ne Obot, Livade, Dajc, Velipoje, Belaj, ku jane transportuar 87 banore, 84250 l uje,

3850 kg ushqime, 22650 kg koncentrat, 7400 kg bare te thate.

Gjithashtu, nga Tirana jane transportuar 13,5 ton bar si dhe 30 ton koncentrat.

Pas kerkeses nga MSh per nje urgjence mjeksore nje helikopter fluturoin ne intenerarin Tirane – Fushe Arres dhe kthim per transportin e dy te semureve.