E PRANISHME SHOQËRIA CIVILE PËR NJË DRAFT-DOKUMENT QË PO PËRGATITET. Aktorë të shoqërisë Civile në Shkodër kanë marrë pjesë në një session dëgjimor në një takim me grupin e punës të komitetit për ballkanin perëndimor të Bashkimit Europian.

Fjalën e hapjes e bëri drejtori i projektit TASCO në Shqipëri Genci Pasko. Draft dokumenti që po përgatitet paraqiste disa problematika që lidheshin me lirinë e medias, shoqatat e panumërta, mungesën e transparencës në institucione apo edhe dobësitë e dialogut social duke dhënë edhe këshillat për përmirësim në të ardhmen.

[iframe width=”300″ height=”510″ src=”https://www.youtube.com/embed/EJAqKc6BC5M” frameborder=”0″ allowfullscreen ]