Ambasadori i OSBE-së në Shqipëri Bernd Borchardt ka prezantuar në Vienë ditën e sotme raportin vjetor të punës së OSBE-së në Shqipëri përpara Këshillit të Përhershëm.

Menjëherë ka ardhur reagimi nga Zëvendës Shefi i Misionit Harry Kamian.
Ai është shprehur se janë të kënaqur për Reformën Zgjedhore që është marrë në vend.

Raporti:
Përgjigja ndaj Shefit të Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Ambasadori Bernd Borchardt
Siç është dorëzuar nga Zëvendës Shefi i Misionit Harry Kamian në Këshillin e Përhershëm, Vjenë.

21 nëntor 2019
Faleminderit, Ambasadorit Borchardt, për prezantimin tuaj sot dhe prezantimin tuaj joformal dje. Për më shumë se njëzet vjet, prania e OSBE-së në Shqipëri ka qenë e domosdoshme për përparimin e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimit të gjyqësorit dhe mbështetjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Ne e vlerësojmë raportin tuaj në kohë, të detajuar.

Ne e lavdërojmë punën e prezencës duke mbështetur përpjekjet e reformës demokratike të Shqipërisë, veçanërisht në mes të një sfondi të brendshëm të polarizimit politik. Në përputhje me parimet dhe angazhimet e OSBE-së, ne besojmë se është e rëndësishme të mbështesni angazhimin politik të individëve dhe të drejtën e tyre për tubim paqësor.

Shtetet e Bashkuara besojnë se prezenca ka një mundësi unike për të bashkuar politikanë dhe liderë mendimesh në Shqipëri për të arritur një reformë të rëndësishme zgjedhore. Ne ishim të kënaqur që Komisioni parlamentar për Reformën Zgjedhore ka tërhequr rekomandimet e ODIHR-së ndërsa kërkon të përmirësojë sistemin zgjedhor.

Shqipëria dha një shembull për Shtetet e tjera pjesëmarrëse duke përfshirë këshillat e OSBE-së në politikën e brendshme, dhe ne presim që Shqipëria të vazhdojë të japë një shembull, pasi supozon Kryesinë e OSBE-së për vitin 2020.

Reforma gjyqësore është thelbësore për përparimin demokratik të Shqipërisë dhe krijon një bazë të fortë nga e cila Shqipëria mund të nxisë qeverisjen e mirë, të luftojë ekstremizmin e dhunshëm dhe të luftojë korrupsionin, krimin e organizuar dhe trafikun e drogës. Shtetet e Bashkuara ishin të kënaqur kur dëgjuan përparimin në emërimin e gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese të Shqipërisë, një hap pozitiv në rikthimin e Gjykatës Kushtetuese.

Puna mbetet, megjithatë, për të arritur kuorumin e nevojshëm për të dëgjuar çështjet. Ne e vlerësojmë punën e Prezencës për të rritur efektivitetin dhe efikasitetin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes mbështetjes teknike dhe nxitjes së bashkëpunimit rajonal. Ne i bëjmë thirrje Prezencës të ndihmojë Shqipërinë të zbatojë reforma shtesë.

Ambasador, ne jemi dakord me deklaratën tuaj që lufta kundër korrupsionit mbetet një nga sfidat kryesore për Shqipërinë. Ne e vlerësojmë bashkëpunimin e prezencës me institucionet shqiptare, autoritetet lokale dhe aktorët ndërkombëtarë për të ofruar trajnime dhe asistencë teknike për të mbështetur përpjekjet e Shqipërisë kundër korrupsionit.

Shtetet e Bashkuara janë duke bërë pjesën e tyre, duke përfshirë kontributin në projektin jopublik të zyrës tuaj për të krijuar një program master për kriminologji në Universitetin e Tiranës.

Kryesia e ardhshme shqiptare ofron një mundësi për të nxjerrë në pah punën e Prezencës, veçanërisht në përparësitë si reforma zgjedhore dhe gjyqësore. Shqipëria ka qenë një aleat i qëndrueshëm kur bëhet fjalë për adresimin e shqetësimeve të sigurisë me të cilat përballet Evropa.

Duke marrë rolin e Kryetarit të Zyrës, Shqipëria ka shfrytëzuar mundësinë për të vërtetuar potencialin e saj drejtues në rajon, si dhe të demonstrojë aftësinë e saj për të qëndruar e fortë kundër ndikimeve malinje.

Hapja e negociatave të pranimit në BE me Shqipërinë është thelbësore për integrimin euro-atlantik të rajonit. Ne e vlerësojmë që Prezenca e OSBE-së ka mbrojtur për politika dhe praktika që mbështesin parimet demokratike që lidhin komunitetin transatlantik.

Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të bashkëpunojnë ngushtë me Prezencën dhe Kryesinë e ardhshme shqiptare në ndjekjen e qëllimeve tona të përbashkëta për të përparuar më tej përparimin demokratik të Shqipërisë.
Faleminderit zoti Chair.