Në 21 gusht 2019 ka hyrë në fuqi ligji “për nismën ligjvënëse në republikën e shqipërisë”. Ky ligj vendos procedurat për ushtrimin e nismës ligjvënësve. ku 20 000 zgjedhës me anë të një peticioni mund të ndryshojnë një ligj.

Ishte pikërisht kjo tema e një diskutimi me temë “Rritja e pjesëmarrjes aktive të shtetasve përmes forcimit të nismës ligjvënëse të shtetasve dhe mjeteve të tjera kushtetuese” me studentët e fakultetit juridik të universitetit të Shkodrës.Ky ligj u krijon mundësi qytetarëve që të dërgojnë në Kuvend propozime të ligjeve për miratim.

Ligji “Për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë ngarkon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të verifikuar listën e firmëtarëve përpara depozitimit të nismës në Kuvend