I FTUAR NË STUDIO, DREJTORI I FOTOTEKËS LUCIAN BEDENI