“Pro Jetës” është projekti 10-mujor që është përmbyllur në Shkodër.

Me financimet e bashkimit europian federata e pyjeve në Shkodër zbatoi këtë projekt që kishte për qëllim informimin e të rinjve në shkolla për mjedisin dhe rëndësisnë e tij. Të rinjtë deri tani sipas Sokol Gurit që drejton federatën e tyre nuk kanë patur informacion mjaftueshëm për mjedisin. Në vazhdimësi federate e pyjeve do vijojë me aktivitete të ndryshme që në fokus kanë ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe informimin për mjedisin në tërësi.