familje kane dale nga skema e ndihmes ekonomike ne bashkine e madhe te shkodres vetem gjate fazes se pare te verifikimeve,pasi kane rezultuar perfitues ne menyre abusive.

Drejtori shkelzen mustafaraj bent e ditur se gjate rregistrimit elektronik te listave te familjeve te njesive administrative vetem per moshen e pensionit 220 familje kane perfituar ne menyre te padrejte ndihmen ekonomike Nderkohe numri I familjeve qe kane perfituar ne menyre abusive ndihmen e ekonomike ne ish komunat pritet te rritet akoma me shume, pasi ne bashkepunim me institucionet e tjera do te nis verifikimi per te gjithe te punesuarit dhe familjeve qe posedojne automjete te ndryshme. Aktualisht ne bashkine e madhe te shkodres trajtohen me ndihme ekonomike 4626 familje.